Конверсини да Равенна Джованни (1343—1408) — итальянский гуманист и педагог.